Inner_AboutUs_EnvironmentalPolicy

Çevre Politikaları

PPG olarak, başarılı bir işletme olmanın ilk ve en önemli şartının  Çevresel Sürdürülebilirlik olduğuna şiddetle inanıyoruz. Biz ne yapıyorsak şirketimizin başarısı ve kalıcı varlığını sağlamak için ve de müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve komşularımızın yararına olduğu için yapıyoruz. Ama, biz tesadüfen değil, ekonomilerimizin, çevremizin ve toplumun yaşam ve esnekliğini sağlamasına yardımcı olacak şekilde hareket ederiz. Biz, sürdürülebiliriğin bu iki farklı yönden bakıldığında - PPG'nin sürdürülebilirliği ve dünyanın sürdürülebilirliği - birbirini dışlayan değil, ama tam tersine çok uyumlu  iki görüş olduğuna inanıyoruz.

Biz sürekli olarak hem kendimizin hem de müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin Çevre üzerindeki etkisini iyileştirmenin  yollarını arıyoruz. Biz aktif bir şekilde bir dizi önemli Çevre performans göstergeleri üzerinden kendimizi ölçerek sonuçlarını da her yıl bir yıllık rapor halinde yayınlarız. Ama biz sadece kendi performansımızı ölmeyiz ama aynı zamanda  aktif bir şekilde müşterilerimize daha sürdürülebilir ürünler sunmak için çalışırız.

Oto Tamir Boyaları iş biriminde bizler, müşterilerimizin sürdürülebilirlik performansını aşağıda ki alanlarda artırmak için aktif olarak  çalışıyoruz:

  • Solvent emisyonlarının düşürülmesi
  • Sürdürülebilir malzemelerin kullanımı
  • Enerji tüketiminin düşürülmesi
  • Atıkların azaltılması

Bunun örnekleri şunlardır:

  • Envirobase High Performance - Solvent bazlı bazkat boya sistemleri ile karşılaştırıldığında solvent emisyonlarını 93% 'e varan oranda düşürür.
  • D8135 UHS Hızlı Vernik - 10 dakikalık fırınlama süresi ile zamandan ve enerjiden tasarruf ettirir.
  • DP3000 PET Astar - Dünyanın ilk dönüştürülmüş malzemesinden üretilen oto tamir ürünüdür. 
  • T499  Envirobase Katılaştırma Katkısı - Boya atölyelerinin, su bazlı malzemelerin temizlenmesinden çıkan atık suyu temizlemesi ve yeniden kullanım için dönüştürülebilmesine imkan tanır.  

Kurumsal sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak veya en son kurumsal sürdürülebilirlik raporunu indirmek için, lütfen buraya tıklayın