Nasıl Gözlenir?

Komşu alanların, ton bakımından farklılık sergilemesi. Çoğunlukla komşu panellerde fark edilebilir.

Nedeni

 • Farklı veya yanlış malzemelerin kullanılması.
 • Boyanın yeterince karıştırılmaması.
 • Yıpranma veya çevre koşullarına maruz kalma sonucu solma.
 • Yanlış uygulama.
 • Metamerik çarpıklık (farklı ışıkta renk farklılığı).
 • Yanlış renk seçimi veya yanlış varyantta renk kullanımı.

Önleme

 • Sadece tavsiye edilen malzemeleri kullanın.
 • Boyanın tamamen ve doğru şekilde karıştırıldığından emin olun.
 • Malzemeleridoğruşekildeuygulayın,doğruspreylemetekniğinikullanın.
 • Araç boyanmadan önce, kullanılacak boyayı test paneline püskürtün ve farklı açılarda ve farklı ışıkta orijinal olan ile kıyaslayın.
 • Doğru rengin ve varyantın seçilmesi için imalatçının renk sistemini kullanın.

Düzeltme

Yüzeyi zımparalayın ve doğru renk ve varyantını kullanarak yeniden boyayın.

 

 

Description

Adjacent areas exhibit differences in shade. This is most frequently noticeable on adjacent complete panels.

Cause

There is no single cause, the defect may result from a number of factors:

 1. Use of differing or incorrect materials.
 2. Inadequate mixing of the paint.
 3. Fading due to weathering or exposure.
 4. Incorrect application.
 5. Metameric distortion (Colour variation in differing light).
 6. Incorrect colour choice or use of the wrong variant of the colour.

 

Prevention

 1. Use only recommended materials
 2. Ensure that the paint is mixed thoroughly and correctly.
 3. Protect vehicles in storage.
 4. Apply materials correctly, use correct spraying technique.
 5. Before painting the vehicle, spray a test panel with the paint to be used and compare with the original at different angles and in differing light.
 6. Use the manufacturers colour system to select the correct colour and variant.

 

Rectification

Flat down the surface and repaint using the correct colour and variant

 

 

← Back

Paylaş

Other Defects: