Nasıl Gözlenir?

Aşırı uzun kuruma süresi gerektiren boya filmi veya filmin tamamen sertleşmemesi (kurumaması).

Nedeni

 • Boya filminin aşırı kalın olması.
 • Uygulama veya kuruma sırasındaki kötü ortam koşulları, soğuk hava, nem yada hava akışının yetersiz olması.
 • Katlar arası yetersiz kuruma süresi.
 • Yetersiz, kötü kalitede veya yanlış tiner kullanılması.

Önleme

 • İnce katlar halinde boyayı uygulayın.
 • Uygun sıcaklığı ve havalandırmayı sağlayın. Aşırı nemli koşullarda uygulamadan kaçının.
 • Tavsiye edilen tineri doğru miktarda kullanın.

Düzeltme

Aracı sıcaklık açısından uygun, iyi havalandırılmış bir alana taşıyın. Düşük sıcaklık kurumayı iyileştirmek için uygulanabilir, ancak kırışmadan uzak durmaya dikkat edilmelidir.

 

 

Description

The paint film requires an excessive drying period, or fails to harden thoroughly.

Cause

Slow evaporation of solvent from the paint. This may be due to:

 1. Excessive thickness of the paint film.
 2. Poor atmospheric conditions during spraying or drying, coldness, humidity, lack of air movement.
 3. Insufficient drying time between coats.
 4. Insufficient, poor quality or incorrect thinner.

 

Prevention

 1. Apply paint in thin web films.
 2. Ensure adequate warmth and ventilation. Avoid spraying in excessively humid conditions.
 3. Allow sufficient drying time between coats.
 4. Use the correct amount of recommended thinner.

 

Rectification

Move the vehicle to a warm, well ventilated area. Low heat may be applied to improve drying, but care must be exercised to avoid wrinkling.

 

 

← Back

Paylaş

Other Defects: