Nasıl Gözlenir?

Kabarcıklar, boya yüzeyinde baloncuklar olarak görülür ve hem boyut hem de yoğunluk açısından büyük ölçüde farklılık gösterir. İri kabarcıklar, çapı 1.5mm'den büyük olanlar, genellikle yamalarda oluşur.

Nedeni

Yüzeye etki eden ve yüzeyden buharlaşan su damlaları şeklinde gözlemlenir. Bu izlerin nedeni şunlar olabilir:

  • Tamamen sertleşmeden önce boya filminin yağmura veya su damlalarına maruz kalması.
  • Aşırı kalın uygulanmış cila yüzeyine dışarıdan yağmur ya da su sıçraması.

Önleme

  • Tamamen sertleşene kadar boya yüzeylerini suya karşı koruyun.
  • Yüzeyde aşırı cila kalıntısı birikmesine izin vermeyin.

Düzeltme

Etkilenen alandaki fazla cilayı temizleyin, hafifçe zımparalayın, pasta uygulayın ve cilalayın, gerekiyorsa işlemleri tekrarlayın. Şiddetli hasarın olduğu durumlarda, sonkat boyayı yeniden boyayın.

 

 

Description

Blisters appear as swellings on the surface of the paint and vary considerably in both size and density. Coarse blisters, larger than 1.5 mm in diameter, generally occur in patches.

Cause

Water droplets impacting on, and evaporating from, the surface.

The marks may result from:

  1. Exposure of the paint film to rain or water splashes before it has fully hardened.
  2. Rain or water splashes on an excessively thick film of wax polish.

 

Prevention

  1. Protect paint surfaces from water until fully hardened.
  2. Do not allow excessive wax build up on the surface.

 

Rectification

Dewax the affected area, flat lightly, compound and polish, repeating if necessary. In severe cases repaint the topcoat.

 

 

← Back

Paylaş

Other Defects: