Nasıl Gözlenir?

Yeni uygulanmış boya filminin yüzeyinde çapı 1mm'ye kadar çıkan açık yassı kabarcıklar.

Nedeni

Hızlı kuruyan boyada mahsur kalmış havanın veya solvent buharının kabuk oluşturması. Bunun nedeni şunlar olabilir:

 • Kötü kalite tiner.
 • Aşırı film kalınlığı veya katlar arasında yetersiz kuruma süresi.
 • Aşırı düşük hava basıncı.
 • Kuruma sıcaklığının aşırı yüksek olması, ısı kaynağının yüzeye fazlasıyla yakın olması ve aşırı sıcaklık sağlaması veya çok  erken uygulanması.

Önleme

 • Yüzeyin temizliğinin titizlikle yapılmasını sağlayın.
 • Sadece tavsiye edilen tineri kullanın.
 • Boyayı ince katlar şeklinde uygulayın. Katlar arasında yeterli kuruma süresi bırakın.
 • Doğru hava basıncını kullanın.
 • Kurumaya zorlamadan önce yeterli buharlaşma süresini bırakın, doğru kuruma sıcaklığının aşılmadığına emin olun.
 • Isı kaynağının yüzeye çok fazla yaklaştırılmasına izin vermeyin.

Düzeltme

Pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar zımparalayın ve yeniden boyayın.

 

 

Description

Open topped blisters up to 1 mm in diameter on the surface of the most recently applied paint film.

Cause

Air or solvent vapour trapped by fast drying paint forming a skin.

This may be due to:

 1. Poor quality or too fast thinner.
 2. Excessive film thickness, or insufficient drying time between coats.
 3. Compressed air pressure too low.
 4. Drying temperature too high, heat source too close to the film, too hot, or applied too soon.

 

Prevention

 1. Ensure that the surface is scrupulously clean.
 2. Use only recommended thinner.
 3. Apply paint in thin, wet films. Allow sufficient drying time between coats.
 4. Use correct compressed air pressure.
 5. Allow sufficient flash off time before force drying, ensure that the correct drying temperature is not exceeded.
 6. Do not allow the heat source to be placed too close to the surface.

 

Rectification

Rub down to a smooth surface and repaint.

 

 

← Back

Paylaş

Other Defects: