Nasıl Gözlenir?

Portakal kabuğu görünümüne benzer; pürüzlü ve düzensiz yüzeyin boya sonkatında görülmesidir.

Nedeni

 • Kötü uygulama tekniği, boya tabancasının yüzeye çok uzaktan tutulması, yanlış hava basıncı, yanlış hava başlığı.
 • Boyanın aşırı kalın veya ince uygulanması
 • Boyanın yanlış şekilde karıştırılması, yanlış viskozite, kötü kalitede veya yanlış tiner kullanımı.
 • Katlar arası yetersiz kuruma zamanı bırakılması, kurumanın hızlandırılması için hava üfleme.
 • Yanlış ortam veya uygulama yüzey sıcaklığı, hava akışı.

Önleme

 • Doğru uygulama tekniğini kullanın ve boya tabancasını doğru ayarlayın
 • Boyayı ince, eşit katmanlar halinde uygulayın.
 • Boyanın doğru şekilde karıştırılmasını sağlayın, sadece tavsiye edilen tineri kullanın.
 • Katlar arasında yeterli kuruma süresi bırakın.
 • Tavsiye edilen sıcaklık aralığında spreyleme yapın ve havalandırmanın uygun olmasını sağlayın.

Düzeltme

Portakal yüzeyi zımparalayın, pasta uygulayın ve cilalayın. Kusurun ağır olduğu durumlarda, yüzeyin zımparalanması ve yeniden boyanması gerekli olabilir.

 

 

Description

Pebbled, uneven surface of the paint film, similar in appearance to orange skin.

Cause

Failure of the paint droplets to coalesce on the surface.

This may be due to:

 1. Poor spraying technique, spray gun too far from surface, incorrect compressed air pressure, incorrect nozzle adjustment.
 2. Excessively thick or thin film.
 3. Paint incorrectly mixed, wrong viscosity, poor quality or incorrect thinner.
 4. Insufficient drying time between coats, cold air fanning to speed drying.
 5. Incorrect ambient or surface temperature, draughts.

 

Prevention

 1. Use the correct spraying technique and ensure that equipment is correctly adjusted.
 2. Apply paint in thin even coats.
 3. Ensure that the paint is correctly mixed, use only recommended thinner with the correct grade.
 4. Allow sufficient drying time between coats.
 5. Spray within the recommended temperature range and ensure proper ventilation.

 

Rectification

Rub out the orange peel, compound and polish. In severe cases it may be necessary to flatten and repaint the surface.

 

 

← Back

Paylaş

Other Defects: