Panel Kusurları

Nasıl Gözlenir?

Yüzey düzensizlikleri, genellikle kırışıklık, kavisli, düz veya çapraz ilerleyen oyuklar veya çentikli veya küre şeklinde çıkıntılar şeklinde görülür.

Nedeni

Boya katmanının, alt yüzeyin yüzey kusurlarına uyması. Bunun nedeni şunlar olabilir:

 • Pres veya kalıp bozuklukları, alttaki astarın yüzeyin doğru hazırlanmaması, disk ile kalın zımpara yapılması, kaynak çapağı.
 • Kötü veya yetersiz dolgu veya macun kullanımı, yanlış macun kullanımı, kötü zımparalama.
 • Astarın yetersiz uygulanması.
 • Yeterince kurumamış astar üzerine boya uygulaması.

Önleme

 • Boyama öncesi yüzeyi dikkatlice kontrol edin ve varsa kusurları ve düzensizlikleri giderin.
 • Tüm kusurlara macun uygulayın, doğru şekilde zımparalayın.
 • Tavsiye edilen astar katını uygulayın ve düzgün bir yüzey elde edene kadar kadar zımparalayın.
 • Malzemelerin doğru şekilde kurumasına veya sertleşmesine izin verin.

Düzeltme

Boyayı alt yüzeye kadar zımparalayın. Tüm kusurları düzeltin, yüzeyi doğru şekilde hazırlayın ve yeniden boyayın.

 

 

Description

Surface irregularities, typically appearing as ripples, curved, straight or crisscrossed grooves, or jagged or globular protrusions.

Cause

Conformation of the paint film to surface defects of the substrate.

These may be due to:

 1. Press or mould irregularities, poor surface finishing of the substrate, too coarse abrasion by file or disc, weld spatter.
 2. Poor or insufficient filling or stopping, incorrect stopper, inadequate flatting.
 3. Insufficient application of primer.
 4. Applying colour over improperly dried high build primer.

 

Prevention

 1. Examine the surface carefully before spraying, and correct any defects and irregularities. Use the correct grades of abrasive, use files or discs correctly, remove all weld spatter.
 2. Fill or stop all defects, use the correct stopper, flat down correctly.
 3. Apply an adequate thickness or primer and flat to a smooth surface.
 4. Allow materials to dry or cure properly.

 

Rectification

Strip paint down to the substrate. Correct all defects, prepare the surface correctly and repaint.

 

 

Other Defects:

Back