Mat Sonkat

Nasıl Gözlenir?

Görünüşte pürüzsüz ve eşit dağılımlı uygulama yapılmış gibi durmasına rağmen, yüzeyde parlaklık kaybı gözlenir.

Nedeni

Yüzeyin mikroskopik ölçüde pürüzlü olması, bunun nedenleri şunlar olabilir:

 • Kötü astar uygulaması veya tamamen kurumamış astar üzerine sonkat boya uygulanması.
 • Kötü kalitede/hatalı tiner veya boyada katkı maddesi kullanımı.
 • Yanlış hazırlanmış ve kötü uygulanmış boya.
 • Yüksek nem veya düşük sıcaklık nedeniyle aşırı yavaş kuruma.
 • Yüzeyi olumsuz etkileyen solvent dumanları veya egzoz gazları.
 • Mum, gres, yağ, sabun ve su ile yüzeyin kirlenmesi.
 • Yeni boyanmış yüzeyde güçlü deterjanların veya temizleyicilerin kullanılması.

Önleme

 • Onaylı astar kullanın ve sonkat boya uygulama öncesinde iyice kurumasına izin verin.
 • Sadece tavsiye edilen tineri ve onaylı katkı maddelerini kullanın.
 • Boyanın iyice çalkalandığından emin olun, doğru uygulama tekniklerini kullanarak doğru koşullar altında uygulayın.
 • Alttaki katı solvent ile silin ve sonkat boya uygulamadan önce iyice kurulayın.
 • Yeni boyanmış yüzeylerde güçlü deterjanlar veya temizleyiciler kullanmaktan kaçının.
 • Tamamen sertleşene kadar boyaya pasta uygulamayın ve daima tavsiye edilen doğru pastayı kullanın.

Düzeltme

 • Normal durumlarda parlama; pasta, zımparalama ve cilalama ile onarılabilir.
 • Donuklaşma fazlasıyla şiddetliyse; İyi sonuç almak için sonkat boyayı zımparalayın ve yeniden boyayın.

 

 

Description

Although apparently smooth and evenly applied, the surface lacks shine.

Cause

Microscopic roughness of the surface, which may result from:

 1. Poor hold out of primer, or the application of topcoat over primer which is not thoroughly dry.
 2. Poor quality or incorrect thinner, or the use of additives in the paint.
 3. Incorrectly prepared or poorly applied paint.
 4. Application over a poor substrate
 5. Excessively slow drying due to high humidity or low temperature.
 6. Solvent fumes or exhaust gases attacking the surface.
 7. Surface contamination by wax, grease, oil, soap or water.
 8. The use of strong detergents or cleaners on a newly painted surface, compounding too soon after painting or using compound which is too coarse.

 

Prevention

 1. Use an approved primer, and allow to dry thoroughly before applying the topcoat.
 2. Use only recommended thinner and approved additives.
 3. Ensure that the paint is stirred thoroughly, apply under the correct conditions using proper spraying techniques.
 4. Prepare the substrate thoroughly.
 5. Ensure that the paint dries under warm and dry conditions.
 6. Ensure good, draught free air over surfaces whilst drying.
 7. Wipe the undercoat with solvent and dry thoroughly before applying the topcoat.
 8. Avoid using strong detergents or cleaners on newly painted surfaces. Do not compound paint until thoroughly hard and always use the correct grade of compound.

 

Rectification

Normally the shine may be restored by rubbing down with abrasive compound and polishing. If the dulling is too severe for this to yield satisfactory results, rub down the topcoat and repaint.

 

 

Other Defects:

Back