Nasıl Gözlenir?

Kabarcıklanma ve boya filmindeki renk atması şeklinde, özellikle de araç gövdesi, panel kenarları ve derzler (bak) etrafında gözlenir.

Nedeni

Boya yapışma kaybına neden olan metal yüzey korozyonu. Bunun nedeni genellikle şunlardır:

 • Kazara hasar alan veya delinen kısımlara herhangi bir işlem uygulanmaması sonucu çıplak metal yüzeylerinin açığa çıkması
 • Kirlenme ile boya filminin parçalanması dolayısıyla çıplak metal yüzeylerinin açığa çıkması

Önleme

 • Tüm metal yüzeylerin, boyama öncesi doğru yüzey temizleme solvent ve metal astarı ileişlem görmesini sağlayın.
 • Boya filminde oluşan her hasarı mümkün olduğunca çabuk onarın. Açığa çıkalı fazla olmamış metal kenarlara derhal işlem uygulayın.

Düzeltme

 • Etkilenen alandaki boyayı çıplak metale kadar soyun.
 • Mevcut tüm korozyonu ortadan kaldırın.
 • Doğru yüzey temizleme solventi ve metal astarı ile yüzeye işlem uygulayın.
 • Yeniden boyayın.

 

 

Description

Loose paint, bubbling and discolouration of the paint film, especially around body fittings, panel edges and seams.

Cause

Corrosion of the metal substrate, resulting in loss of adhesion of the paint. This is frequently caused by:

 1. Exposure of bare metal surfaces by accidental damage, or by leaving drilled holes untreated.
 2. Exposure of bare metal surfaces due to destruction of the paint film by contamination.

 

Prevention

 1. Ensure that all metal surfaces are treated with the correct metal treatment fluids and etch primer prior to painting.
 2. Repair any damage to the paint film as soon as possible. Always treat any newly exposed metal edges immediately.

 

Rectification

Strip the paint from the affected area down to the bare metal, remove all existing corrosion, treat the surface with the correct metal treatment fluids and etch primer, and repaint.

 

 

← Back

Paylaş

Other Defects: